header
Contact:

als elke seconde telt: 112
Telefoonnummers:

Praktijklijn: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)
Spoedlijn: 0481 423619
Fax: 0481 423428
E-mail: praktijk@huisartsendoornenburg.nl, ALLEEN bedoeld voor ALGEMENE zaken, NIET voor MEDISCHE zaken!Spoed:

Binnen kantooruren: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)

evt spoedlijn: 0481-423619

Donderdagmiddag:
Waarneming voor spoedgevallen door Gendtse huisartsengroep
0481 421223 of 0481 423644

Buiten kantooruren:
Huisartsendienst Arnhem, 0900 1598


Patiëntenportaal:


Informatie Patiëntenportaal
Mededelingen:
Aanmelden LSP met kopie ID!!!

Indien u zich wilt aanmelden voor het electronisch patientdossier, het LSP, dient u bij het door u volledig ingevulde LSP formulier ook een kopie van uw identiteitsbewijs in te leveren bij de balie!!!!! Zonder deze kopie kunnen wij u NIET aanmelden voor het LSP.
Patientenenquete telefonische bereikbaarheid

De subjectief ervaren wachttijd voor het telefonisch bereiken van de praktijk wordt door patienten in deze praktijk  geschat op 2 minuten. Als referentiewaarde wordt 4.3 minuten opgegeven. 

Telefonische bereikbaarheid van deze praktijk: 90 % tevreden patienten , referentiewaarde 77,1%

De mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen in deze praktijk:  80% tevreden patienten, referentiewaarde 73,9%  

 

Bron:  patientenenquete NHG praktijkaccreditatie 2014   
Patientenenquete wachtkamer en wachttijden

De stoelen in de wachtkamer zitten prettig                       100%

de speelgelegenheid in de wachtkamer is voldoende          100%

De wachtkamer is licht en helder, klimaat aangenaam       100%

Er is voldoende leesmateriaal in de wachtkamer                100%

Men kan horen wat aan de balie besproken wordt              19,2% (ref 44,3%)

Men kan gespreksflarden uit de spreekkamer opvangen       0%

Men kan vertrouwelijke informatie opvangen                      3,7% (ref 4,7%)

Tevredenheid over de wachttijd in de wachtkamer     77,4  (ref 69,0)

Bron: patientenenquete NHG praktijkaccreditatie 2014

 
Patientenenquete over service-aspecten

 

Mate van tevredenheid van patienten ( op schaal van 0=slecht tot 100 =uitstekend) in de afgelopen 12 maanden betreffende :

de behulpzaamheid van de medewerkers van de praktijk:                     87,5 (ref 85,4)

het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte: 90,0 (ref 77,1)

het verlenen van hulp bij acute gezondheidsproblemen                         90,5 (ref 84,1)

 

 

Bron: patientenenquete NHG praktijkaccreditatie 2014