header
Contact:

als elke seconde telt: 112
Telefoonnummers:

Praktijklijn: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)
Spoedlijn: 0481 423619
Fax: 0481 423428
E-mail: praktijk@huisartsendoornenburg.nl, ALLEEN bedoeld voor ALGEMENE zaken, NIET voor MEDISCHE zaken!Spoed:

Binnen kantooruren: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)

evt spoedlijn: 0481-423619

Donderdagmiddag:
Waarneming voor spoedgevallen door Gendtse huisartsengroep
0481 421223 of 0481 423644

Buiten kantooruren:
Huisartsendienst Arnhem, 0900 1598


Patiëntenportaal:


Informatie Patiëntenportaal
Mededelingen:
Aanmelden LSP met kopie ID!!!

Indien u zich wilt aanmelden voor het electronisch patientdossier, het LSP, dient u bij het door u volledig ingevulde LSP formulier ook een kopie van uw identiteitsbewijs in te leveren bij de balie!!!!! Zonder deze kopie kunnen wij u NIET aanmelden voor het LSP.
Toestemmingsformulier LSP

Huisartsenpraktijk Doornenburg biedt u de mogelijkheid om een samenvatting van uw medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners via het zogenaamde LSP (Landelijk Schakel Punt).  Indien u dat wenst kunt u bij de balie een envelop met daarin informatie en een toestemmingsformulier daarvoor ophalen. Als u de informatie goed doorgenomen heeft, kunt u een weloverwogen beslissing maken of u wel of geen toestemming geeft voor een dergelijke uitwisseling. Daarna kunt u dan het volledig ingevulde toestemmingsformulier inleveren bij de balie met daarbij een kopie van uw paspoort of rijbewijs. 
Patientenenquete telefonische bereikbaarheid

De subjectief ervaren wachttijd voor het telefonisch bereiken van de praktijk wordt door patienten in deze praktijk  geschat op 2 minuten. Als referentiewaarde wordt 4.3 minuten opgegeven. 

Telefonische bereikbaarheid van deze praktijk: 90 % tevreden patienten , referentiewaarde 77,1%

De mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen in deze praktijk:  80% tevreden patienten, referentiewaarde 73,9%  

 

Bron:  patientenenquete NHG praktijkaccreditatie 2014   
Patientenenquete wachtkamer en wachttijden

De stoelen in de wachtkamer zitten prettig                       100%

de speelgelegenheid in de wachtkamer is voldoende          100%

De wachtkamer is licht en helder, klimaat aangenaam       100%

Er is voldoende leesmateriaal in de wachtkamer                100%

Men kan horen wat aan de balie besproken wordt              19,2% (ref 44,3%)

Men kan gespreksflarden uit de spreekkamer opvangen       0%

Men kan vertrouwelijke informatie opvangen                      3,7% (ref 4,7%)

Tevredenheid over de wachttijd in de wachtkamer     77,4  (ref 69,0)

Bron: patientenenquete NHG praktijkaccreditatie 2014

 
Patientenenquete over service-aspecten

 

Mate van tevredenheid van patienten ( op schaal van 0=slecht tot 100 =uitstekend) in de afgelopen 12 maanden betreffende :

de behulpzaamheid van de medewerkers van de praktijk:                     87,5 (ref 85,4)

het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte: 90,0 (ref 77,1)

het verlenen van hulp bij acute gezondheidsproblemen                         90,5 (ref 84,1)

 

 

Bron: patientenenquete NHG praktijkaccreditatie 2014