header
Contact:

inloggen voor patiëntenAls elke seconde telt: 112
Telefoonnummers:

Praktijklijn: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)
Spoedlijn: 0481 423619
Fax: 0481 423428
E-mail: praktijk@huisartsendoornenburg.nl, ALLEEN bedoeld voor ALGEMENE zaken, NIET voor MEDISCHE zaken!Spoed:

Binnen kantooruren: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)

evt spoedlijn: 0481-423619

als elke seconde telt: 112

Donderdagmiddag:
Waarneming voor spoedgevallen door Gendtse Huisartsengroep
0481 421223 of 0481 423644

Buiten kantooruren:
Huisartsendienst Arnhem: 026-389 9696 (regulier tarief) 

of bel 0900 1598 (10 cent per minuut)

of als elke seconde telt: 112

Patiëntenportaal:


Informatie Patiëntenportaal
Praktijk:

Regeling spreekuren, visites, vaste beltijden:

entree Foto beschikbaar gesteld door fa. Thyssenkrupp

Spreekuren

Spreekuren zijn alleen op afspraak. U kunt tevoren bij de assistente een afspraak maken, telefonisch of aan de balie.
Om tot een juiste inschatting te komen op welke termijn uw afspraak ingepland moet worden, kan de assistente u enige gerichte vragen stellen over de reden van uw komst. De assistentes hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Uiteraard hebben zij ook geheimhoudingsplicht.
Als u meerdere onderwerpen wilt bespreken, verzoeken wij u dit aan de assistente kenbaar te maken, zodat hiervoor extra tijd kan worden gereserveerd.
Een afspraak maken is ook mogelijk via het patiënten portaal.
Wanneer u een van de artsen telefonisch wilt spreken bijv. voor advies of het bespreken van uitslagen dan kunt u via de assistente een afspraak voor een telefonisch consult maken. De betreffende arts belt u dan terug.
Wilt u ervoor zorg dragen dat u op het opgegeven telefoonnummer goed bereikbaar bent?


Visites
Wilt u visites liefst zo vroeg mogelijk op de dag aanvragen.
Om te kunnen inschatten hoe dringend de situatie is en wanneer de visite gepland kan worden, zal de assistente vragen naar de reden voor het huisbezoek.


Vaste beltijden

Voor het huisartsenspreekuur van dezelfde dag: 's Ochtends van 08.00 u tot 09.30 u.

Voor het huisartsenspreekuur van de volgende dag: 's Middags tussen 16.30 u en 17.00 u.

Ook voor het maken van afspraken voor de spreekuren van assistentes en praktijkondersteuners vragen wij u om te bellen tussen 8.00 u en 9.30 u.

Telefonische adviezen en uitslagen, die u via de assistente wilt vragen: ’s morgens van 11.00 u tot 12.00 u.

Buiten de genoemde tijden verzoeken wij u alleen voor spoedgevallen te bellen.

Bijzondere spreekuren
In de praktijk werken praktijkondersteuners, die speciaal opgeleid zijn om patiënten met specifieke aandoeningen te begeleiden. U kunt daarbij denken aan mensen met suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of longaandoeningen en psychische problemen.
Ook onze doktersassistentes hebben eigen spreekuren voor allerlei verrichtingen zoals het maken van een ECG, uitstrijkjes, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen, 24-uurs bloeddrukmeting, gewone bloeddrukmeting, oren uitspuiten en Doppler vaatonderzoek e.d.


Herhaalrecepten
Wanneer u een herhaalrecept wilt aanvragen, verzoeken wij u de etiketten van de oude medicijnverpakking bij ons af te geven dan wel in de brievenbus te deponeren.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om 24 uur per dag herhaalrecepten aan te vragen via het patientenportaal van deze website, indien u zich hiervoor heeft aangemeld bij Huisartsenpraktijk Doornenburg.

Indien wij vragen hebben over uw aanvraag voor herhaalmedicatie, zullen wij daarover telefonisch contact met u opnemen.

De volgende dag kunt u de medicijnen dan bij uw eigen apotheek afhalen of laten bezorgen.

Ook kunt u zich voor herhaalrecepten rechtstreeks tot uw apotheek wenden.

Zuider Apotheek Doornenburg (gelegen direct naast onze praktijk):

Telefonisch: herhaalreceptenlijn Doornenburg: 0481-225033 (24 uur per dag)

Binnen kantooruren krijgt men op dit nummer direct een medewerker van de apotheek aan de lijn voor deskundig advies die samen met u de aanvraag doorneemt.

Aan de balie of de brievenbus: U kunt uw aanvraag ook mondeling doen bij de balie van de apotheek of etiketten afgeven aan de balie of in de brievenbus van de apotheek deponeren.

Internet: zie hiervoor de website van de apotheek www.zuiderapotheek.nl rubriek herhaalservice of rechtstreeks naar doornenburg@zuiderapotheek.nl.

Recepten die voor 12 uur besteld zijn, liggen dezelfde dag na 15.00 uur voor u klaar of worden bij u thuis bezorgd.

Benu Apotheek de Overbetuwe, Dorpstraat 21 B te Gendt

Aan de balie of in de brievenbus: u kunt uw etiketten afgeven aan de balie van de apotheek of in de brievenbus van de apotheek deponeren.

Internet: zie hiervoor de website van de apotheek https://gendt.benuapotheek.nl rubriek herhaalgemak

Recepten die voor 12 uur besteld zijn, liggen de volgende dag voor u klaar of worden bij u thuis bezorgd. Indien gewenst, kan dat ook altijd dezelfde dag nog.

   Het team van huisartsenpraktijk Doornenburg:

het team huisartsen Doornenburg


  Huisartsen:

Mevr. Lieffers  Mevr. M. Lieffers, huisarts.

Mevr.Martinez de Haas   Mevr. M. Martinez de Haas, huisarts.

Dhr. van den Hurk   Dhr. T. van den Hurk, huisarts.

   Assistentes:

Mevr. Goeman   Jacobien Goeman, assistente

Mevr. Peters   Marga Peters, assistente

Mevr. Feijen   Carla Feijen, assistente

Mevr. Muller   Mireille Muller, assistente  Praktijkondersteuners:

Mevr. Milder   Riet Milder, praktijkondersteuner

Mevr. Pietersen   Ada Pietersen, praktijkondersteuner

Ton Teunissen   Ton Teunissen, praktijkondersteuner-GGZ

Mechteld Schuijt   Mechteld Schuijt, praktijkondersteuner

Het medisch beroepsgeheim geldt onverkort voor alle teamleden.

Klachtenregeling
Wij werken aan een voortzetting van de goede samenwerking tussen u als patiënt en de praktijkmedewerkers.
Wanneer u klachten heeft over ons, stellen wij het zeer op prijs, indien u uw klachten met de betreffende persoon zou willen bespreken, zodat in gezamenlijk overleg tot een goede oplossing gekomen kan worden.

Indien u echter klachten heeft, die u niet met een van ons wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE):
Huisartsenzorg Zuid-Nederland,
Postbus 8018,
5601 KA Eindhoven
tel: 040-212 2780 (ma-do 09.00-17.00 uur)
Fax: 040-212 6097
Stichting klachtenregeling

Suggesties ter verbetering.
Hebt u suggesties ter verbetering van onze praktijkvoering of ter verbetering van deze site of heeft u wellicht interessante links naar andere sites? Laat het ons svp weten, via email adres: praktijk@huisartsendoornenburg.nl.