header
Contact:

inloggen voor patiëntenAls elke seconde telt: 112
Telefoonnummers:

Praktijklijn: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)
Spoedlijn: 0481 423619
Fax: 0481 423428
E-mail: praktijk@huisartsendoornenburg.nl, ALLEEN bedoeld voor ALGEMENE zaken, NIET voor MEDISCHE zaken!Spoed:

Binnen kantooruren: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)

evt spoedlijn: 0481-423619

Donderdagmiddag:
Waarneming voor spoedgevallen door Gendtse Huisartsengroep
0481 421223 of 0481 423644

Buiten kantooruren:
Huisartsendienst Arnhem, 0900 1598


Patiëntenportaal:


Informatie Patiëntenportaal
Mededelingen:
Nieuwe praktijkondersteuner Mechteld Schuijt

Mechteld Schuijt zal vanaf 1 februari ons team komen versterken. Zij is praktijkondersteuner in de huisartsenzorg en zij zal in onze praktijk patiënten met bepaalde aandoeningen, zoals bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte, gaan begeleiden.

Wij wensen haar veel werkplezier toe. 
Stagiaire doktersassistente Luna Klaassen

Binnenkort start in onze praktijk een stagiaire doktersassistente. Zij heet Luna Klaassen en is bezig met het laatste jaar van haar opleiding. Zij komt een paar maanden ons team versterken.

Wij wensen haar een fijne, leerzame stageplek toe in Doornenburg. 
Patientenenquete telefonische bereikbaarheid

De subjectief ervaren wachttijd voor het telefonisch bereiken van de praktijk wordt door patienten in deze praktijk  geschat op 2,6 minuten. Als referentiewaarde wordt 4,2 minuten opgegeven. 

Telefonische bereikbaarheid van deze praktijk: 79,3 % tevreden patienten, referentiewaarde 78,9%

De mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen in deze praktijk:  81,3% tevreden patienten, referentiewaarde 75,2%  

 

Bron:  patientenenquete NHG praktijkaccreditatie sept 2017   
Patientenenquete wachtkamer en wachttijden

De stoelen in de wachtkamer zitten prettig                       100% (ref 85,7%)

De speelgelegenheid in de wachtkamer is voldoende         100% (ref 83,4%)

De wachtkamer is voldoende licht en helder                     100% (ref 94,5%)

Het klimaat in de wachtkamer is aangenaam                    82,1% (ref 89,5%)

Er is voldoende leesmateriaal in de wachtkamer               100% (ref 84,5%)

Men kan horen wat aan de balie besproken wordt             28,6% (ref 42,1%)

Men kan gespreksflarden uit de spreekkamer opvangen    10,7% (ref 7,4%)

Men kan vertrouwelijke informatie opvangen                    0,0% (ref 4,3%)

Tevredenheid over de wachttijd in de wachtkamer            66,7% (ref 70,3%)

Bron: patientenenquete NHG praktijkaccreditatie sept 2017

 
Patientenenquete over service-aspecten

 

Mate van tevredenheid van patienten ( op schaal van 0=slecht tot 100 =uitstekend) in de afgelopen 12 maanden betreffende :

de behulpzaamheid van de medewerkers van de praktijk:          88,1% (ref 86,2)

het krijgen van een afspraak op het moment dat het

hem/haar schikte:                                                                  85,5% (ref 82,9)

het verlenen van hulp bij acute gezondheidsproblemen              85,3% (ref 85,0)

  

Bron: patientenenquete NHG praktijkaccreditatie sept 2017
Aanmelden LSP met kopie ID!!!

Indien u zich wilt aanmelden voor het electronisch patientdossier, het LSP, dient u bij het door u volledig ingevulde LSP formulier ook een kopie van uw identiteitsbewijs in te leveren bij de balie!!!!! Zonder deze kopie kunnen wij u NIET aanmelden voor het LSP.
Wijziging nachtdienst Huisartsenpost Arnhem

Openingstijden Huisartsendienst Arnhem

Voor spoedgevallen buiten openingstijden van de huisartsenpraktijk, belt u met de Huisartsendienst Arnhem. Telefoonnummer 0900 1598.

De Huisartsendienst Arnhem is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend en op feestdagen is de Huisartsendienst Arnhem ook overdag bereikbaar.

In onze regio zijn drie huisartsenposten; in Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar. De huisartsenposten Arnhem-Zuid en Zevenaar zijn om 23.00 uur gesloten. Patiënten die tijdens de nachtelijke uren (van 23.00 – 08.00 uur) op een consult van een huisarts zijn aangewezen, worden bij de Huisartsenpost Velp uitgenodigd. Hier is tevens de dienstapotheek gevestigd om eventueel voorgeschreven recepten af te geven. 

Bezoek de website van de Huisartsendienst Arnhem via www.chra.nl
Er zijn geen mededelingen.