header
Contact:

inloggen voor patiëntenAls elke seconde telt: 112
Telefoonnummers:

Praktijklijn: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)
Spoedlijn: 0481 423619
Fax: 0481 423428
E-mail: praktijk@huisartsendoornenburg.nl, ALLEEN bedoeld voor ALGEMENE zaken, NIET voor MEDISCHE zaken!Spoed:

Binnen kantooruren: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)

evt spoedlijn: 0481-423619

als elke seconde telt: 112

Donderdagmiddag:
Waarneming voor spoedgevallen door Gendtse Huisartsengroep
0481 421223 of 0481 423644

Buiten kantooruren:
Huisartsendienst Arnhem: 026-389 9696 (regulier tarief) 

of bel 0900 1598 (10 cent per minuut)

of als elke seconde telt: 112

Patiëntenportaal:


Informatie Patiëntenportaal
Privacy:

Samenvatting van het privacyreglement van Huisartsenpraktijk Doornenburg.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Doornenburg zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan, zij zijn allen gebonden aan een beroepsgeheim. Dit houdt onder meer in dat uw uitdrukkelijke toestemming vereist is om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan derden. 
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. De zwijgplicht van de zorgverlener kan doorbroken worden op grond van een wettelijk voorschrift en wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens digitaal, schriftelijk of indien noodzakelijk mondeling uitgewisseld worden met andere zorgverleners, die bij uw behandeling zijn betrokken.

Uitwisseling medische gegevens.
Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw medicatiegegevens bekend zijn bij de arts die u medicijnen voorschrijft en bij de apotheker die u medicijnen verstrekt. Om te voorkomen dat u verkeerde, teveel of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt Huisartsenpraktijk Doornenburg digitaal gegevens uit met de Benu-apotheek te Gendt, de Zuiderapotheek te Angeren en de Instellingsapotheek te Ede. Tevens wisselt huisartsenpraktijk Doornenburg medische gegevens uit met specialisten, spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen, voor zover dit voor een goede zorg noodzakelijk is. Van patiënten thuis die ernstig ziek zijn, worden met toestemming van de patient medische gegevens aan de huisartsenpost Arnhem overgedragen om continuïteit van huisartsenzorg in de avond- nacht- en weekenddiensten te waarborgen.

Inzagerecht medisch dossier.
U heeft het recht uw medische dossier in te zien. Ook wanneer u verhuist kunt u uw eigen dossier inzien voordat het naar uw nieuwe huisarts verstuurd wordt. In pincipe wordt uw dossier digitaal verstuurd naar uw nieuwe huisarts via een beveiligd systeem, eventueel nog aanwezige papieren stukken van uw dossier worden per aangetekende post verstuurd of door uw oude huisarts of diens medewerker persoonlijk overhandigd aan uw nieuwe huisarts(enpraktijk). 

Het volledige privacyreglement van Huisartsenpraktijk Doornenburg vindt u hier