header
Contact:

inloggen voor patiëntenAls elke seconde telt: 112
Telefoonnummers:

Praktijklijn: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)
Spoedlijn: 0481 423619
Fax: 0481 423428
E-mail: praktijk@huisartsendoornenburg.nl, ALLEEN bedoeld voor ALGEMENE zaken, NIET voor MEDISCHE zaken!Spoed:

Binnen kantooruren: 0481 421339 (toets 1 voor spoed)

evt spoedlijn: 0481-423619

als elke seconde telt: 112

Donderdagmiddag:
Waarneming voor spoedgevallen door Gendtse Huisartsengroep
0481 421223 of 0481 423644

Buiten kantooruren:
Huisartsendienst Arnhem: 026-389 9696 (regulier tarief) 

of bel 0900 1598 (10 cent per minuut)

of als elke seconde telt: 112

Patiëntenportaal:


Informatie Patiëntenportaal
Landelijk Schakelpunt:

LSP (Landelijk schakelpunt).
De meningen over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners zijn verdeeld. Toch wil Huisartsenpraktijk Doornenburg u de mogelijkheid bieden om zelf een keuze te maken of u andere zorgverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn, inzage wilt geven in het belangrijkste gedeelte van uw medische gegevens.
Dit kan de waarnemend arts (b.v. in huisartsenpost of ziekenhuis) helpen u de best mogelijke zorg te leveren.
Om uw medische gegevens te kunnen uitwisselen met andere hulpverleners binnen de regio Arnhem-Nijmegen is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.
Alvorens uw keuze te maken, raden wij u aan om eerst het voorlichtingsmateriaal door te lezen, zodat u goed geïnformeerd bent.
Welke keuze u ook maakt, u kunt altijd op een eerder ingenomen standpunt terugkomen.
Als u uw toestemming geeft, kan de waarnemend arts niet uw volledige dossier inzien, maar een samenvatting daarvan. Daarin staan uw huidige gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicijnen, allergieën en informatie over uw laatste vijf contacten met de huisarts en andere belangrijke informatie voor de waarnemend arts.
Ook uw apotheek houdt een dossier over u bij. In uw medicatiedossier van de apotheek staat welke medicatie u krijgt en of u bepaalde medicijnen niet mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent.
Uw apotheek kan uw medicatiedossier via het LSP delen met andere (dienst)apotheken, de huisartsenpost en medisch specialisten in het ziekenhuis. Ook de apotheek heeft daar uw toestemming voor nodig.
Wilt u dat ook uw medicatiegegevens van de apotheek beschikbaar zijn via het LSP? Geef dan ook uw apotheek apart toestemming. Om een correcte toestemmingsprocedure te waarborgen, hebben wij het volgende stappenplan opgesteld:
1. U ontvangt een envelop met informatiemateriaal over de uitwisseling van medische gegevens en met toestemmingsformulieren, die u na het lezen van de folder kunt invullen en ondertekenen. Als u de optie “NEE” aankruist, zullen we deze keuze expliciet in uw dossier opnemen en worden uw gegevens niet uitgewisseld. Ook indien u niet reageert worden uw gegevens niet uitgewisseld. Als u de optie “JA” aankruist, verzoeken wij u de navolgende stappen nemen.
2. S ’middags tussen 14 en 16 uur kunt U zich aan de balie identificeren bij de assistente met een geldig ID (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs), bij voorkeur met een kopie voor onze administratie. Een ID is vereist voor alle personen, dus ook voor kinderen.
3. Tegelijkertijd levert u een getekend toestemmingsformulier in bij de assistente. Indien u “JA” aankruist zetten wij uw gegevens klaar voor uitwisseling. De mogelijkheid om via de website “ikgeeftoestemming.nl” uw keuze kenbaar te maken wordt door onze praktijk niet ondersteund. Wij willen graag uw schriftelijke toestemming.
4. De toestemmingsregels voor kinderen zijn als volgt:
- Tot 12 jaar kunnen beide ouders (met ouderlijk gezag) beslissen voor het kind
- Van 12-16 jaar dienen zowel het kind als beide ouders (met ouderlijk gezag) te tekenen.
- Vanaf 16 jaar dient een kind zelf te tekenen.
- Dit betekent dat alle gezinsleden van 16 jaar en ouder een eigen toestemmingsformulier inleveren. Toestemming voor kinderen jonger dan 16 jaar kan op het formulier van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger gegeven worden.
- Indien uw kind de leeftijd van 12 dan wel 16 jaar bereikt, kunt u zelf de toestemmingsverklaring aanpassen door aan de assistente een nieuw toestemmingsformulier te vragen.
5. Indien u een bepaald deel van uw gegevens niet voor uitwisseling beschikbaar wilt stellen kunt u via de assistente een afspraak maken bij een van de huisartsen.
Doel van dit gesprek is om u in de gelegenheid te stellen exact aan te geven welke gegevens van uitwisseling moeten worden uitgezonderd. Deze gegevens worden dan afgeschermd.
6. Indien u in de toekomst bepaalde consulten van uitwisseling wilt afschermen, kunt u dit bij voorkeur tijdens het betreffende consult direct kenbaar maken. Indien u vragen heeft die niet door het voorlichtingsmateriaal worden beantwoord, wordt u verzocht om een mail te sturen naar praktijk@huisartsendoornenburg.nl
Wij zullen u dan binnen enkele etmalen een reactie per email sturen. Wij wensen u succes met het maken van de keuze, die het best bij u past.